Raccon Teamfoto Groep groepsfoto

Binnen een bedrijf of project is goede samenwerking essentieel. Als er binnen een team geen open communicatie is, kan dat al snel leiden tot negatieve gevolgen. Teamwork is iets waar we bij Raccoon veel aandacht aan besteden. Niet alleen in onze producten, maar natuurlijk ook binnen ons eigen team. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking goed blijft lopen? In het boek ‘De 5 frustraties van teamwork’ beschrijft Patrick Lencioni de vijf risicovolle valkuilen van teamwork en hoe je ervoor zorgt dat je effectief en prettig met elkaar blijft samenwerken.

Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd en laat zien welke stadia een team kan doorlopen in groei en ontwikkeling. Ook is Lencioni helder over de wijze waarop teams disfunctioneel kunnen worden en waar frustraties ontstaan.

In deze blog lees je meer over de stadia en ontdek je hoe je bouwt aan een succesvol en prettig team waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt.

 
5 frustraties van teamwork

1. Vertrouwen tegen onkwetsbaarheid

Wanneer er onderling geen vertrouwen is tussen teamleden ontstaat er een ongezonde behoefte aan onkwetsbaarheid. Teamleden die niet bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen en in alle openheid fouten en zwakheden toe durven te geven, kunnen onmogelijk een basis van vertrouwen leggen. Hierdoor voelen teamleden zich niet echt met elkaar verbonden en is het lastiger om voor elkaars situatie begrip te vormen. Openheid over bijvoorbeeld twijfels, passies of normen en waarden maakt dat je een betekenisvol gesprek met elkaar kan voeren.

2. Feedback en productieve conflicten tegen kunstmatige harmonie

Als er geen vertrouwen in elkaar is, ontstaat er angst voor feedback, conflicten en confrontaties. Lastige onderwerpen worden soms niet besproken of er wordt onvoldoende gevochten voor het grote belang. Hierdoor lijken er geen conflicten te zijn, maar schijn bedriegt. Als men in een situatie geen eigenaarschap neemt of niet het achterste van zijn tong laat zien, vinden er nooit gepassioneerde discussies plaats. En die discussies zijn juist nodig om de echte, diepliggende problemen boven water te krijgen en aan te pakken.

3. Betrokkenheid tegen vaagheid

Een gebrek aan betrokkenheid is vaak een gevolg van ‘problemen’ op niveau twee (feedback). Lencioni zegt: “Wanneer teamleden in de loop van hartstochtelijke en open debatten geen uiting hebben gegeven aan hun mening, voelen ze zich zelden of nooit echt betrokken en scharen zij zich ook niet achter besluiten, hoewel ze misschien tijdens vergaderingen instemmen”. Ook een te grote behoefte aan consensus; het kiezen voor de veilige middenweg of een ”kan iedereen zich hierin vinden” veroorzaakt vaagheid. Dit gaat ten koste van de betrokkenheid en het nemen van eigenaarschap. Individuele teamleden voelen onvoldoende verbinding om als team resultaten te boeken en ambitieuze doelen worden hierdoor niet gehaald. Wanneer teamleden zich betrokken voelen, zullen ze een groter belang hebben voor een goed resultaat en er dus harder voor vechten.

img 2338 min

4. Verantwoordelijkheid tegen lage standaard

Als een teamlid een overeengekomen plan niet steunt, zal diegene geneigd zijn tekortkomingen binnen dit plan te negeren. Wanneer hij merkt dat een collega de genomen beslissingen niet volgens afspraak uitvoert, zou hij hem niet zo snel op zijn verantwoordelijkheden en tekortkomingen aan spreken. Maar het irriteert hem wel. Dit veroorzaakt ongezonde spanningen binnen het team. Om ervoor te zorgen dat afgesproken doelstellingen en termijnen gehaald worden, moeten teamleden elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken.

5. Resultaten tegen status en ego

Als de teamleden elkaar niet tot verantwoording durven te roepen krijgen eigen belangen (ego, carrièreplanning, status of erkenning) of de belangen van de eigen afdeling voorrang boven de doelstellingen van het team. De teamleden concentreren zich te weinig op de gedeelde doelen. Prestaties van individuele teamleden worden te weinig gewaardeerd en successen worden te weinig ‘gevierd’. Het team stagneert en laat zich makkelijk afleiden door gebrek aan focus. Ook raakt het resultaatgerichte medewerkers kwijt.

De vijf frustraties kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een team functioneert net als een ketting: het is zo sterk als de zwakste schakel. Als er ook maar één frustratie is binnen het team, dan is dit een risico voor het functioneren van het gehele team. Een team dat elkaar vertrouwt, zich kwetsbaar op durft te stellen, constructieve conflicten durft te voeren, afspraken nakomt, zich verantwoordelijk voelt, elkaar aanspreekt en aandacht heeft voor het gezamenlijke resultaat wordt elke dag beter en sterker.

 

Werk aan teamwork met de Eisenhower Space Program

Wil jij ook werken aan het teamgevoel binnen je organisatie of project? Bekijk de mogelijkheden van de Eisenhower Space Program. Onze interactieve escape room die de focus legt op teambuilding en teams prikkelt beter te presteren onder grote druk.