In de meeste gevallen is een probleem niet uniek. Er zijn vaak andere personen, organisaties of zelfs hele sectoren die worstelen met dezelfde uitdagingen. 

Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van klimaatbewust handelen, het bevorderen van een open veiligheidscultuur op de werkvloer of de wens om meer leerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding. 

Stuk voor stuk zijn dit vraagstukken die een enkele probleemeigenaar overstijgen. Vraagstukken die zich ervoor lenen om de krachten te bundelen. En dat doen we dan ook! Lees hier hoe wij dat aanpakken.

Krachten bundelen

Orde in de chaos

Bij Raccoon pakken we graag de rol van kartrekker in maatschappelijke innovatie. We verbinden partners en domeinexperts. In deze blog delen we graag inzichten uit twee projecten waar wij de krachten bundelden. Want hoe krijg je nu eigenlijk de juiste partners aan boord?

En…. borrelt er door het lezen van deze blog bij jou een idee op dat grootser is dan jij alleen kan en wilt aanpakken? Dan denken wij graag eens met je mee. 

Samen aan de slag voor vmbo-techniek

Al jaren kiezen er steeds minder vmbo-leerlingen voor een technisch profiel. Terwijl de behoefte aan goed opgeleide technici almaar groeit. De vraag rijst: hoe kun je leerlingen enthousiasmeren voor vmbo-techniek? Samen met 13 andere partijen – van ministerie tot provincie en van scholen tot techniekbedrijven – hebben we onze tanden gezet in dit vraagstuk.

Het resultaat is de Beta&Tech Experience; een techniekbeleving voor vmbo-jongeren inclusief lesprogramma en contextrijke escaperoom. Deze oplossing wordt de komende jaren ingezet door heel Nederland als onderdeel van Sterk Techniekonderwijs

Partners Bte Escaperoom

Foto: onze enthousiaste partners op bezoek in Delft voor een sneak preview

Samen aan de slag voor vmbo-techniek

#1 Creëer momentum

Begin 2019 waren we met enkele partijen in gesprek over een techniek escaperoom. De plannen waren groots, maar de gezamenlijke budgetten nog niet toereikend om die plannen ook te kunnen realiseren. 

Toen in mei 2019 er een Startup Challenge van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voorbij kwam, specifiek gericht op het vergroten van de instroom van vmbo-techniek, pakte Raccoon het voortouw bij de inschrijving. Het idee werd geselecteerd en creëerde daarmee het momentum om andere partijen aan boord te krijgen. 

Kristel Thieme | Beta&Tech Experience | Raccoon Serious Games

#2 Stimuleer samenwerking  

Waarom los van elkaar een step bouwen als je samen een raket zou kunnen bouwen? Door de krachten te bundelen kun je een betere oplossing neerzetten. Je deelt niet alleen de kosten maar ook het resultaat. Hoe sterker we deze boodschap naar voren brachten, hoe meer partijen wilden meedoen.

#3 Maak een praatplaat

Het plan voor de Beta&Tech Experience beschreef onder andere een escape room voor 16 leerlingen tegelijkertijd. Maar…. hoe werkt zoiets?! In dit traject hebben we bij de werving van alle fondsen een conceptschets laten maken door Sander van Door & Door Design om de oplossing tot leven te brengen. Met deze praatplaat was het vele malen makkelijker om te laten zien waar we voor gingen!

20191113 Vmbo Concept2

Internationaal samenwerken aan veiligheid

In de lente van 2020 werd Raccoon benaderd door maritiem consultancy Quattor P om eens te praten over serious gaming toepassingen voor de zware industrie en maritieme sector. Dat hebben we gedaan! En nu, iets meer dan een half jaar later, in december 2020, zijn we samen met 9 andere partners uit het bedrijfsleven van start gegaan in de Safety Deal “Het bevorderen van de dialoog over veilig werken middels serious gaming”.

De komende twee jaar werken we intensief samen aan een serious gaming oplossing met internationale potentie. Dit is een sectoroverschrijdende samenwerking van ongekende proporties!

Safety Deal Virtual Celebration

Foto: een virtuele toost met alle partners in Miro bij de kick-off in december

Internationaal samenwerken aan veiligheid

#1 Valideer de urgentie

Met het eerste idee voor een ‘Stop Work Game’ zijn we al heel vroeg naar buiten getreden, op sociale media en met een landing page. Was hier markt voor?

In dit geval…. jazeker! Het eerste idee leidde tot vele gesprekken, nationaal en internationaal, waaruit de urgentie van het probleem bleek. Er was heel veel behoefte aan effectieve middelen om een open dialoog over veilig werken te bevorderen. En liever gisteren dan vandaag, want iedere dag gebeuren er ongelukken die (eenvoudig) voorkomen hadden kunnen worden. 

Stopworkgame

#2 Team-up met domeinexperts

In dit traject zijn we vanaf dag één samen met Quattor P opgetrokken. Quattor P bracht kennis en expertise op gebied van veiligheidscultuur en de zware industrie. Raccoon is expert in serious games, met name binnen de technische sector. Onze kennis en ervaringen zijn ontzettend complementair. Als team waren we vele malen effectiever dan als individu. Zonder Quattor P had Raccoon dit nooit van de grond gekregen, en vice versa. 

#3 Durf te dromen én te doen

De Safety Deal is een project geworden met een looptijd van 2 jaar en een indrukwekkende lijst met partners. In het traject hebben we regelmatig de stoute schoenen aangetrokken en het senior management van diverse bedrijven aangeschreven. Wie niet waagt, wie niet wint. Als jouw plan/oplossing waarde biedt voor een urgent probleem (zie #1) is management zeker bereid om te luisteren.

Wil jij met Raccoon samenwerken?

Als jij een vet plan hebt of juist een vraagstuk bent tegengekomen dat dringend opgelost moet worden, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.