Aan het begin van dit millennium had vrijwel niemand nog van escape rooms gehoord. Hoe anders is dat nu. Het voelt alsof escape rooms onderdeel zijn geworden van onze collectieve Nederlandse cultuur. Nergens anders zijn er namelijk zoveel escape rooms per vierkante meter als in ons landje! 

laaggeletterdheid

Het kan verkeren. De allereerste escape room wereldwijd opende pas in 2007 haar deuren in (hoe kan het ook anders) Japan. Het idee achter deze escape room kwam regelrecht uit de gamewereld. Het escape ‘virus’ sloeg vervolgens via Boedapest over naar Europa. In 2013 opende de eerste escape room in Nederland in Bunschoten. Niet lang daarna opende de tweede escape room in Delft. En laat dat nou net de plaats zijn waar Raccoon Serious Games is gevestigd…

Serious escape rooms

Oorspronkelijk hebben escape rooms vooral het zwaartepunt liggen op het fun element. Als je een definitie opzoekt van een escape room dan zegt Wikipedia het volgende:

“Een interactief spel op een fysieke locatie waarbij een groep mensen samen puzzels, raadsels en uitdagingen ontdekken en proberen op te lossen binnen een bepaalde tijd (meestal een uur).”

Bij Raccoon Serious Games zijn we het grotendeels eens met deze definitie, maar voegen daar graag het element ‘serious’ aan toe. Hiermee bedoelen we niet dat er niet meer gelachen mag worden bij een escape room, maar dat er ook iets geleerd wordt tijdens deze beleving. Een educatieve escape room dus. Daarnaast kun je de fysieke locatie ook eenvoudig schrappen uit de definitie en vervangen voor een digitale locatie. Ook daarmee ontsnap je zo snel mogelijk, maar dan op afstand en vanachter je eigen beeldscherm. Handig voor het moment dat thuiswerken bijvoorbeeld een ding wordt…

onbekend terrein Dirkzwager
Escape room 'Foute Centen'

Maar hoe zorg je ervoor dat er ook iets geleerd wordt tijdens zo’n spannende en intensieve ervaring? Hiervoor verwijzen we naar het populaire artikel van Samantha Clarke (Coventry University) en haar collega’s uit 2017. Zij hebben het escapED model ontwikkeld, waarin ze zes gebieden benoemen om rekening mee te houden bij het ontwerpen van een serious escape room. 

De 6 gebieden uit het escapED model

1. Deelnemers

Kijk goed wie de spelers van de escape room worden. Hoeveel tijd willen ze bijvoorbeeld maximaal spenderen aan de escape room? Wat is hun onderlinge relatie? Hebben de deelnemers dezelfde leeftijd of hetzelfde opleidingsniveau? Door deze vragen te beantwoorden, kun je hier de complexiteit en duur van de puzzels goed op laten aansluiten

Klimaat-escape-duurzaamheid

2. Doelstellingen

Wat is eigenlijk het leerdoel van de game? Want naast het eerder genoemde fun element, moet een goede serious game ook een duidelijke leerervaring bevatten. Bij het ontwerp van de game houden we rekening met met wat dat deelnemers aan het einde van de escape room bereikt moeten hebben in kennis of kunde. Ook kijken we naar de doelstelling van iedere individuele puzzel. Zo draagt iedere losse puzzel afzonderlijk bij aan het overkoepelende leerdoel.

3. Thema

Iedere escape room heeft wel een overkoepelend thema. Denk hierbij aan piraten, ruimtevaart, bankovervallen, etc. Een serious escape room is daar geen uitzondering op! De keuze van een thema dient goed in lijn te liggen met de deelnemers en doelstellingen. Zorgt het thema ervoor dat de deelnemers echt meegenomen worden in het verhaal, waardoor de spelbeleving en dus ook de leerervaring zo sterk mogelijk is? Een zwak uitgewerkt of te ver gezocht thema zorgt namelijk voor minder betrokkenheid bij de spelers. En juist betrokkenheid maakt dat escape rooms zo’n sterk leermiddel zijn.

serious escape rooms

4. Puzzels

Welke puzzels voegen écht iets toe aan het leerdoel? In een goede escape room zitten verschillende type puzzels van verschillende moeilijkheidsgraden. Zo werk je bij sommige puzzels bijvoorbeeld alleen en bij de andere puzzel werk je juist intensief samen om de oplossing te kunnen vinden.Ook dienen deelnemers niet oneindig vast te lopen met de puzzels. Denk dus na over relevante en behulpzame hints. Uitdaging is goed, maar teveel frustratie werkt averechts en demotiverend. En dat wil je natuurlijk niet.

5. Uitrusting

Materialen zijn onmisbaar in de escape room. Dan bedoelen we zowel thematische als educatieve materialen. Zijn er bijvoorbeeld gereedschappen die op een bepaalde manier gebruikt moeten worden tijdens het spelen van de escape room? Ook bij een digitale escape room is de uitrusting van onschatbaar belang. Deelnemers dienen niet af te haken omdat ze onnodig complexe handelingen achter hun computer moeten uitvoeren (of bijvoorbeeld moeten werken met robots of VR-brillen) die op het moment suprême niet werken.

Raccoon Startup Team

6. Evaluatie

Het laatste maar misschien het belangrijkste onderdeel van een serious escape room: de evaluatie. Overweeg om gedurende het spel te pauzeren en te reflecteren met elkaar. Een leerzame en betekenisvolle ervaring komt pas goed uit de verf met een gezamenlijk reflectief moment. En welke vragen dienen na afloop aan het team gesteld te worden? Als designer kun je dit laatste onderdeel actief sturen door na afloop van het spel gerichte vragen te stellen om zo het gesprek te starten.

Zoals je hebt gelezen is het maken van een serious escape room een proces waarbij je met veel elementen te maken krijgt. Wij vinden dit bij Raccoon telkens weer een creatieve en uitdagende klus en zijn dan ook trots op onze resultaten.

Zelf aan de slag met een serious escape?

Benieuwd wat een serious escape room voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan vooral contact met ons op! Samen bekijken we de mogelijkheden.