Jongeren zelfredzaam met Life@18

life@18.nl lifeat18 life at 18 basiszaken spel voor jongeren die niet goed kunnen lezen en schrijven

Laaggeletterdheid is een groeiend probleem in Nederland, met name onder bepaalde beroepsgroepen zoals schoonmakers, hulpkrachten in de bouw, en keukenhulpen. Uit recent onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat tussen de 34 en 44 procent van de mensen in deze beroepen moeite heeft met lezen en schrijven.
Daarnaast signaleert de Onderwijsinspectie een zorgwekkende trend: steeds meer jongeren verlaten de school met onvoldoende taal- en rekenvaardigheden. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zoals verminderde kansen op werk en het volgen van een vervolgopleiding, wat uiteindelijk hun maatschappelijke participatie belemmert.

Jongeren bewust maken van belang van taal- en rekenvaardigheden

Jongeren op MBO-niveau 1,2,3, in de leeftijdscategorie 16-25, die worstelen met de Nederlandse taal, ervaren vaak ook problemen bij het regelen van basiszaken zoals verzekeringen en studiefinanciering. Het hoofddoel van onze aanpak is om deze jongeren bewust te maken van het belang van het adequaat regelen van deze basiszaken en de intrinsieke waarde van taal- en rekenvaardigheden hierin.

life@18.nl lifeat18 life at 18 basiszaken spel voor jongeren die niet goed kunnen lezen en schrijven

De subdoelen zijn veelzijdig: de game biedt context over de basiszaken, helpt de doelgroep begrijpen wat het regelen hiervan voor hen kan betekenen, en maakt hen zelfredzamer. Het uiteindelijke doel is om de jongeren te laten oefenen met taal en rekenen in een praktische context.

Life at 18: Een mobiele game waarin je iemand anders helpt

Om dit probleem aan te pakken, hebben Raccoon Serious Games en Stichting Lezen en Schrijven de handen ineengeslagen om een digitale serious game te ontwikkelen. In deze game neemt de speler de rol aan van een helper die een jong persoon assisteert die bijna 18 wordt. De speler helpt met het regelen van diverse basiszaken zoals bankzaken, zorgverzekering, en studiefinanciering.

life@18.nl lifeat18 life at 18 basiszaken spel voor jongeren die niet goed kunnen lezen en schrijven schermen

De game is zo ontworpen dat de speler wordt geconfronteerd met de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Dit biedt niet alleen een basaal begrip van de onderwerpen maar maakt het leerproces ook interactief en boeiend.

Lifeat18 is opgenomen in lespakket MBO & gemeentelijke brieven!

De game is ontworpen om een effectief hulpmiddel te zijn voor MBO-jongeren in de leeftijd van 17-19 jaar. Het helpt hen bij het regelen van de basiszaken die komen kijken bij het volwassen worden. Het doel is om de vicieuze cirkel van afnemende taalvaardigheid en zelfredzaamheid te doorbreken.

life@18.nl lifeat18 life at 18 basiszaken spel voor jongeren die niet goed kunnen lezen en schrijven

Na het spelen van de game hebben de jongeren niet alleen geoefend met taal en rekenen, maar zien ze ook het belang in van deze vaardigheden voor hun dagelijks leven. Het is een veilige omgeving waarin fouten gemaakt kunnen worden. Bovendien wordt de game opgenomen in het standaard lesmateriaal van veel MBO-scholen en genoemd in gemeentelijke brieven aan 18-jarigen.

Uit een evaluatie door de Universiteit Twente blijkt dat de game effectief is in het bereiken van zijn doelen. Het slaagt erin een goede balans te vinden tussen een spel en e-learning, waardoor het toegankelijk is voor laaggeletterden.

We zijn zeer enthousiast over de positieve impact van deze game. Het is een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van een ernstig en groeiend maatschappelijk probleem. De game heeft al veel aandacht gekregen en we zijn optimistisch over de toekomstige implementatie ervan.

Jan-Willem Manenschijn

Serious Game Expert 

T: 015 20 24 772
E: info@raccoon.games

Ook aan de slag met serious gaming?

Heb jij ook een vraagstuk over bewustwording, unieke promotie, of een andere uitdaging? En ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van serious gaming? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.