hackathon matchis stamceldonatie
Deelnemers van de serious game hackathon

Met veel trots en plezier kijken we terug op een geslaagde hackathon die we op 12 mei samen met Stichting Matchis hebben georganiseerd voor de ontwikkeling van een nieuwe serious game voor stamceldonoren werving en selectie. Zie onderstaande video voor een impressie van deze energieke en creatieve sessie. 

Meer mannelijke stamceldonoren nodig

Er zijn meer mannelijke stamceldonoren nodig. De stamcellen van mannen tussen de 18 en 35 jaar zijn vaak het meest geschikt voor stamceldonatie en juist deze groep is momenteel ondervertegenwoordigd onder de registraties (30%). Meer mannelijke stamceldonoren zorgen voor meer matches, zodat meer levens kunnen worden gered. Met een serious game willen Raccoon Serious Games en Stichting Matchis een immersieve spelervaring creëren, dat zorgt voor meer bewustwording over het belang van stamceldonatie.

Kleine kans op een match, elke donor telt

Stichting Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, zorgt ervoor dat patiënten met leukemie, en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Echter, de ene stamceldonor is de andere niet. Een man levert bijvoorbeeld meer en betere stamcellen, daardoor worden de stamcellen van mannen minder snel afgestoten dan die van vrouwen. Tegelijkertijd zijn mannen nog ondervertegenwoordigd in het donorbestand van Stichting Matchis. Van alle personen in het donorbestand is ongeveer 70% vrouw en 30% man.

‘Elk jaar krijgen duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een mogelijk levensbedreigende vorm van bloedkanker hebben. Iedereen kan met hun gezonde stamcellen een levensredder zijn voor deze patiënten. Fantastisch mooi om dat te kunnen doen met een donatie!'

De kans op een match tussen donor en ontvanger is zeer klein. Ook de familie biedt niet altijd uitkomst. De kans op het vinden van een match binnen familie is 30%. Met 70% is verreweg het merendeel van de patiënten afhankelijk van een donor uit het register van geregistreerde stamceldonoren. In Nederland staan op dit moment ruim 357.000 stamceldonoren geregistreerd, waarvan jaarlijks 220 mensen daadwerkelijk hun stamcellen doneren. Er zijn veel geregistreerde donoren nodig om patiënten met bloedkanker te redden. Slechts 0,06% van het aantal geregistreerde donoren wordt gematcht met een patiënt. Er is nog een hele weg te gaan en elke donor telt.

hackathon matchis
Creatieve ideeën en veel energie tijdens de hackathon

De doelgroep aan de slag bij Hackathon

Samen met Raccoon Serious Games ontwikkelt Stichting Matchis een serious game die spelers op een prikkelende manier het belang van stamceldonatie laat ervaren en op een interactieve manier nieuwe kennis en situaties beter laat beklijven. Uiteraard met het doel om nieuwe donoren te werven.

Als kickstart van het project hebben we samen met de doelgroep (jonge mannen) de eerste concepten voor een serious game ontwikkeld tijdens een energieke en creatieve hackathon. Hieruit zijn stuk voor stuk mooie ideeën voortgekomen die een goede richting geven voor de uiteindelijke game. Bekijk de video voor een impressie van de hackathon. 

Creëer ook spelenderwijs bewustwording

Heb jij ook een vraagstuk waar je meer bewustwording voor wil creëren? Wij helpen je graag met deze uitdaging. Schroom niet en stuur ons een berichtje. We denken graag mee.