Hittestress

Nederland wordt steeds warmer en met name in de steden kan de temperatuur hoog oplopen. Samenwerken tussen overheden, inwoners en bedrijven is essentieel en het gaat nog regelmatig fout. Met hittestress als gevolg. Hittestress is relatief nieuw. Zo is het soms niet duidelijk hoe ieder op zijn/haar eigen vakgebied kan bijdragen aan klimaatadaptatie. Voor de Week van de Hitte is daarom door Raccoon Serious Games in opdracht van de provincie Gelderland een interactieve serious game ontwikkeld die professionals helpt dit probleem aan te pakken.

Het belang van een gezamenlijke aanpak

De provincie Gelderland werkt op verschillende manieren met partijen aan klimaatadaptatie: het aanpassen van onze samenleving aan klimaatverandering en de weersextremen die zich daardoor voordoen. Hittestress is hier een belangrijk onderdeel van. Hittestress is nog relatief nieuw voor bestuurders en ambtenaren van zowel de provincie als gemeenten. Er is geen duidelijke probleemeigenaar en oplossingsrichtingen zijn niet altijd duidelijk.

“De potentiële impact van hittestress is bijzonder breed en verrassend divers. Van hooikoorts en andere lichamelijke klachten bij mens en dier tot onbespeelbare schoolpleinen, verminderde arbeidsproductiviteit en smog. Iedereen kan hier last van hebben. Door deze uiterst brede en gevarieerde impact is het des te meer van belang om samen te ontdekken hoe we dit kunnen oplossen en waar we elkaar kunnen helpen. Verbindingen tussen sectoren, tussen stad en land, tussen mensen. Een serious game als deze helpt om op een inspirerende, actieve manier inzicht te krijgen, elkaar te vinden en te komen tot gezamenlijke integrale oplossingen met waarde” 

Bertram de Rooij -senior onderzoeker/landschapsarchitect Green Climate Solutions Wageningen University & Research

Interactief bewustwording creëren

Om de rollen en verantwoordelijkheden rondom hittestress beter te begrijpen en daarover met elkaar in gesprek te gaan, heeft de provincie Gelderland samen met het Delftse Raccoon Serious Games een uitdagende serious game ontwikkeld. Zo wil de provincie het begrip voor de onderlinge verantwoordelijkheden binnen gemeenten en de provincie vergroten. Bovendien kan het spel concrete handvatten bieden om samen met andere partners aan de slag te gaan met hittestress. 

“Deelnemers hebben na het spelen van de game veel energie om met hittestress aan de gang te gaan. Ze raken bekend met relevante actoren en hoe ze te maken krijgen met de gevolgen van extreme hitte. Erg tof om deelnemers op deze manier te inspireren!” 

Jasper Müller, co-founder Raccoon Serious Games.

beat the heat

Beschikbaar voor provincies, gemeenten en organisaties

In eerste instantie is het spel speciaal ontwikkeld voor de Week van de Hitte in opdracht van de provincie Gelderland. Deze week organiseert de provincie Gelderland samen met verschillende partners, juist om te laten zien dat voor de aanpak van hitte zijn overal aanpassingen nodig en veel partijen daaraan kunnen bijdragen – in de woningbouw, openbare ruimte, gezondheidszorg, energietransitie, natuur enz.  Ook na deze week wordt het spel ingezet bij gemeenten en andere partijen die bezig zijn met klimaatadaptatie. In de online game leren ze hoe samenwerking de oplossing kan zijn voor het hitteprobleem..

“Als we aan klimaatverandering denken gaat het vaak over wateroverlast. Maar hitte is hét thema van de komende jaren. In deze game ga je op een leuke en creatieve manier met hitte aan de slag, krijg je inzichten in de effecten van hittestress, én krijg je handvatten hoe je hier mee aan de slag kunt gaan. Een mooie ‘tool’ voor iedereen die met klimaatadaptatie bezig is.” 

Nancy de Vries, Projectleider Ruimtelijke adaptatie – Klimaatverandering bij Provincie Gelderland.