Veiligheid op de werkvloer is de hoogste prioriteit binnen hoog-risico bedrijven. De Stop Work Authority geeft iedereen op (project)locaties het mandaat het werk direct stil te leggen. Echter spreekt het personeel zich in onveilige situaties nog onvoldoende uit. Het Delftse Raccoon Serious Games en het Haagse Quattor P ontwikkelen daarom met diverse partners en ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Safety Deal. Een prikkelende en internationale toolkit voor het bespreekbaar maken van veiligheid op de werkvloer.

speelsessie van de stop work serious game prototype 3 (1)

Robuuste serious game met wetenschappelijke grondslag

Vrijwel elk bedrijf dat werkzaam is in een hoog-risico-industrie heeft een Stop Work Authority – of een variant daarop – om de veiligheid van werknemers te verhogen. Echter blijkt het implementeren van een dergelijke authority of policy lastig. Quattor P, een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van veiligheid, wil hiervoor graag een oplossing bieden.

Karen van Vliet, oprichter van Quattor P: ‘De Stop Work Authority is de laatste barrière om een ongeval te voorkomen, en daarom is het zo van belang dat deze effectief wordt ingezet. Met dit project creëren we kennis over hoe een Stop Work Authority effectief te implementeren is, en ontwerpen we een oplossing.’

Het belang wordt ook onderschreven door Yves Vandenborn, Director of Loss Prevention bij de Standard Club. ‘Als grote maritieme verzekeraar zien we regelmatig ernstige ongevallen en incidenten waarbij de betrokkenen de risico’s niet hebben ingeschat en niet kritisch hebben nagedacht voordat ze verder gingen met waar ze mee bezig waren. We staan daarom zeer achter initiatieven die het veiligheidsbewustzijn op de werkplek stimuleren en met name de noodzaak van tijdige en doortastende interventies. Het Stop Work-project is een uitstekend programma dat dit kritieke probleem op een creatieve en boeiende manier probeert aan te pakken en we verwelkomen de ontwikkeling ervan.’

Om kennis te verkrijgen voor de oplossing heeft Quattor P onderzoek verricht naar de remmende en motiverende factoren. Om de hieruit verkregen complexe kennis vervolgens op een begrijpelijke manier over te dragen naar de doelgroep is Quattor P de samenwerking aangegaan met Raccoon Serious Games. Zo wordt er een serious game ontwikkeld met een wetenschappelijke grondslag.

speelsessie van de stop work serious game prototype 2 (1)

Grote impact door participatie van nationale en internationale partijen

Voor de ontwikkeling van de serious game hebben Quattor P en Raccoon Serious Games nationale en internationale participanten bereid gevonden zich aan te sluiten bij dit project, waaronder Standard Club, Tata Steel, IHC, Anglo Eastern en de TU Delft. De organisaties delen hun ervaringen en waardevolle feedback voor het ontwerp van de serious game en het onderzoek.

‘Het is enorm waardevol om met zo’n groot aantal partijen te werken. We krijgen input van zoveel verschillende werkvloeren vanuit zoveel verschillende locaties dat we de game perfect passend maken voor vrijwel iedere situatie.’ Aldus Tim Micklinghoff, Projectleider bij Raccoon Serious Games.

Dennis van Deursen, QHSE Manager bij IHC IQIP vindt het interessant om collega’s van de werkvloer spelenderwijs met elkaar in discussie te laten treden over veiligheid. ‘Het is bijzonder om te zien dat een spelvorm mensen in beweging brengt om het gesprek aan te gaan, terwijl dat in de dagelijkse praktijk en werkcultuur minder snel zou gebeuren.’

speelsessie van de stop work serious game prototype 1 (1)

Vanuit de verkregen inzichten wordt voor deze Safety Deal een tweetal serious games ontwikkeld waarin werknemers in een veilige, maar realistische leeromgeving het stop work principe (blijven) ervaren zonder dat er ernstige gevolgen aan vastzitten. Het draagt bij aan meer bewustwording, alertheid en kennis omtrent stop work. Dit zodat werknemers tijdig aan de bel trekken in onveilige situaties en zich ook durven uit te spreken.