Iedereen Weerbaar op het Web

Bovenaanzicht van twee oudere mensen die het spel Weerbaar op het Web spelen

Terwijl voor velen het digitale tijdperk het leven makkelijker maakt, is dit voor laaggeletterden het tegenovergestelde. De serious game Weerbaar op het Web zorgt ervoor dat iedereen online aan de slag kan.

Creëer bewustwording rondom hittestress

beat the heat

De gordijnen de hele dag dicht om de zon maar buiten te houden. Hittestress is een groeiend probleem. Met de serious game Beat The Heat wordt hittestress bestrijden een koud kunstje.

Krijg grip op bedrijfsrisico’s

Penarie Spel Spelen

Ondanks het belang van de RI&E’s staan ze vaak niet tot nauwelijks op de radar. Samen met Ondernemerscollectief De Brouwerij hebben we een kaartspel en podcast ontwikkeld die inspireren en veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken.