Ouders schoolcommunicatie leren begrijpen

de schoolapp het spel laaggeletterdheid

In Nederland zijn er ruim 3 miljoen ouders met minderjarige kinderen, en schrikbarend genoeg heeft 11 procent van deze ouders moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Dat komt neer op ongeveer 333.000 mensen, ofwel 1 op de 9 ouders. Deze cijfers zijn afkomstig uit een recente analyse van de Stichting Lezen en Schrijven uit 2022.

Een concreet probleem dat is gesignaleerd door zowel de Stichting als door scholen en hulpverleners, is dat laaggeletterde ouders essentiële schoolinformatie missen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de corona-crisis, toen sommige ouders niet reageerden op een belangrijk bericht van de school over thuisonderwijs. Dit toont aan dat er een dringende behoefte is aan verbeterde communicatie tussen scholen en deze groep ouders.

Vraag vanuit de klant

“We zoeken naar een middel om ouders bewust te maken van het belang van communicatie met school en hen de handvatten te geven om deze communicatie te interpreteren. Vervolgens moeten ze ook weten of en welke actie ze moeten uitvoeren.”

De communicatie vind veelal digitaal plaats, via de zogenaamde school-apps. Ouders die laaggeletterd zijn, hebben vaak ook moeite met de digitale wereld. Dat samen maakt dat ze vaak de school app niet hebben geinstalleerd, of niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Daarom is dat ook een belangrijk onderdeel van het spel: leren omgaan met die digitale school-app.

De oplossing

Het spel is ontworpen met het oog op de diversiteit van laaggeletterde ouders, waarbij taal- en digitale vaardigheden beide een rol spelen. Het spel is daarom ook in basis fysiek. Dat geeft een laag instapniveau. Ook is er een digitale nep-app, een plek waarin ouders op een veilige manier kunnen oefenen met interacties.

schoolapp het spel

Het is ontworpen om veilig en toegankelijk te zijn, en om ouders te motiveren om hulp te vragen indien nodig. Het motiveert door duidelijk voortgang te laten zien. Steeds ga je een stapje verder. Het bestaat uit 3 levels. Het wordt steeds uitdagender, tot het laatste level waarin de echte school-app wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer en beter geoefend wordt met de digitale wereld.

Het resultaat: De Schoolapp Het Spel

Na het spelen van het spel begrijpen ouders het belang van effectieve schoolcommunicatie en zijn ze gemotiveerd om hier actief mee aan de slag te gaan. Ze weten waar ze schoolinformatie kunnen vinden en wanneer er actie van hen wordt verwacht.

schoolapp het spel opening op televisie

Het spel is gratis beschikbaar en wordt gebruikt door Taalhuizen, scholen en buurtcentra. Ouders kunnen zelfstandig verder oefenen met materiaal van Stichting Lezen en Schrijven of Oefenen.nl. Het heeft ook veel media-aandacht gekregen, wat bijdraagt aan de algemene bewustwording. Kijk bijvoorbeeld op NOS en EO.

We zijn enorm trots op het resultaat. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat het spel effectief is. Het slaagt erin een balans te vinden tussen een fysiek spel en digitale leerdoelen. Het is toegankelijk voor laaggeletterden en legt veel nadruk op begrijpbaarheid, gebruiksgemak en een laag instapniveau.

Het spel heeft niet alleen een educatieve waarde maar dient ook als een veilige omgeving waarin fouten maken is toegestaan, wat cruciaal is voor het zelfvertrouwen van deze doelgroep.

Jan-Willem Manenschijn

Serious Game Expert 

T: 015 20 24 772
E: info@raccoon.games

Ook aan de slag met serious gaming?

Heb jij ook een vraagstuk over bewustwording, unieke promotie, of een andere uitdaging? En ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van serious gaming? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.