Hoe formuleer jij een goede ontwikkelvraag voor een serious game?

jan willem manenschijn scaled 1.jpg
door Jan-Willem Manenschijn, 05-09-2020

Met regelmaat komen klanten bij ons voor een serious game op maat. De allereerste stap is dan om samen de vraag scherp te krijgen. Anders loop je namelijk het risico dat je een fantastische game maakt, waarmee je vervolgens je doel niet bereikt. En dat is natuurlijk zonde. Bij Raccoon werken we graag met een zogeheten design brief om de klantvraag scherp te krijgen.

Vraagtekens

Een design brief geeft houvast

Een design brief is een bekende term in het land der ontwerpers. Het is een bondige samenvatting van een, vaak complex, probleem of project. Het geeft ontwerpers een scherpe focus en ontwerp kaders waarbinnen zij vrij kunnen ontwerpen. Het is een document dat helder beschrijft waarom je als bedrijf een serious game wilt inzetten en welke informatie moet worden meegenomen in de ontwikkeling van de game. Daarnaast zorgt de brief voor het wegnemen van ruis, stellen van prioriteiten en de eisen van de wensen scheiden. Kortom – een must have voor elk (design)-project.

Het opstellen van zo’n document duurt even, maar ervaring leert dat dit zich in de daaropvolgende fasen heel snel terugverdient. Het is een kwestie van bezint, eer gij begint. Met de design brief geef je het ontwerpteam een volledig beeld van jouw organisatie en vraagstuk. Het is een handvat tijdens het gehele proces waardoor je makkelijk toffe plannen van ruis onderscheid. Op die manier lever je een beter product aan bij de klant. Of in dit geval – een betere escape room of serious game die ingaat op jouw vragen.

De design brief legt de kaders van het project vast. Het beschrijft de relevante context, het leerdoel, de gewenste resultaten, de ontwerprichtlijnen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een serious game.

In de eerste fasen van een project is de design brief een levend document. Zodra we de kaders hebben gevalideerd met de belangrijke stakeholders en de beoogde spelers stellen we de brief vast. We committeren ons samen aan de inhoud en gebruiken deze om gedurende het project scherp te blijven op de ontwerpkaders en doelstellingen.

Zo zorgen we ervoor dat wij en onze klant een duidelijk akkoord bereiken over het resultaat dat we samen willen bereiken.

Boardgame

Welke vragen moet je stellen?

Een design brief helpt om de klantvraag scherp te formuleren. Wat voor soort onderwerpen kom je tegen in een design brief? We geven je een overzicht. Als jij al hebt nagedacht over deze onderwerpen op het moment dat je bij Raccoon aanklopt, komen we sneller tot de kern. We kunnen de vragen verdelen in hoofdvragen (het ultieme doel van de serious game) en de sub- of ondersteunende vragen.

Relevante context

 • Wat is de achtergrond van jouw organisatie of team? Wat kenmerkt jullie DNA?
 • Wat is de aanleiding die heeft geleid tot de wens om een serious game te ontwikkelen? (nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen)
 • In welke context wordt de game straks toegepast? (onderdeel van een leertraject, evenement)

Doel en resultaat

 • Wat is het leerdoel van de game?
 • Welke (feiten)kennis en/of handelingen zijn belangrijk?
 • Wat is het resultaat van het spelen van de game? (wat vertellen mensen elkaar na afloop bij de koffieautomaat, wat moet beklijven)
 • Wanneer is de serious game geen succes? (wat is of doet de game niet)

Stijl

 • Hebben jullie een (huis)stijl waarbij in het ontwerp van de game rekening gehouden moet worden?
 • Wat zijn impressies/beelden die als inspiratie of richtlijn dienen in de ontwikkeling?

Stakeholders

 • Wie is verantwoordelijk voor het project en wat vind hij of zij belangrijk?
 • Wie zijn belangrijke stakeholders? Wat vinden zij belangrijk?

Doelgroep

 • Wat is de doelgroep van de game?
 • Wat is het huidige kennisniveau van de doelgroep? (met betrekking tot de probleemstelling)
 • Welke eigenschappen zijn kenmerkend voor deze groep?

Randvoorwaarden

 • Wat is de gewenste planning? Zijn er belangrijke deadlines?
 • Wat is de beoogde spelersaantal van de game?
 • Waar wordt de game gespeeld?
 • Wie zou de game idealiter faciliteren/hosten?
 • Hoe intensief en gedurende welke periode wordt de game ingezet? (robuustheid)
 • Zijn er wensen of beperkingen met betrekking tot de informatiedrager? (fysiek/digitaal/mix)
 • Wat is de mobiliteit van de game? (i.e. draagbaar, standbouw)
 • Zijn er andere eisen of wensen voor de ontwikkeling? (denk aan het gebruik van duurzame materialen)
 • Wat is het richtbudget?

Wil jij een game laten ontwikkelen?

Gebruik de principes van de design brief om jouw ontwikkelvraag alvast ruwweg op papier te krijgen. Samen gaan we daarover in gesprek. Met maatwerk kunnen wij precies aan de slag met de knelpunten in jouw bedrijf of binnen jouw team. 

Vind je het moeilijk om deze vragen te beantwoorden? Neem contact op en we helpen je graag.